Digitaal inschrijvingssysteem MOZA-IK

23
nov
2021

Je kind inschrijven in de school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Voortaan maakt ook het buitengewoon basisonderwijs MOZA-IK gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. 

MOZA-IK

MOZA-IK is een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs basisaanbod en type 9. Daarnaast biedt de school ook onderwijs aan voor kleuters type 9. In alle afdelingen wordt een aangepast aanbod vanuit de specifieke noden van elke leerling voorzien. Hierbij worden de talenten en het welbevinden van het kind centraal geplaatst zodat er in een veilige en stimulerende omgeving maximale groeikansen worden aangeboden.

Om je kind in te schrijven in deze school voor het schooljaar 2022-2023, maak je gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. Aan de hand van deze centrale inschrijvingsprocedure krijg je net als andere ouders dezelfde kans om je kind in te schrijven.

Bekijk alle info (procedure en de te volgen stappen) in een handige brochure.

Hoe werkt het?

Eerst aanmelden, dan inschrijven

  1. Aanmelden betekent dat je via het aanmeldingsformulier je kind aanmeldt voor een plaats in MOZA-IK.
  2. Na de aanmeldingsperiode worden de plaatsen toegekend en krijg je bericht of je kind een plaats toegewezen krijgt. Is er een plaats toegekend aan je kind? Dan krijg je een toewijzingsdocument waarmee je je kind kan inschrijven in de school. Is er geen plaats toegekend? Dan ontvang je een weigeringsdocument met een vermelding van de plaats op de wachtlijst die is toegekend. Bij het vrijkomen van een plaats in de school, wordt de volgorde van de wachtlijst gevolgd.
  3. Met het toewijzingsdocument kan er overgegaan worden tot inschrijving op de school. Als ouder maak je dan zelf een afspraak met de school om je kind in te schrijven.

Om je kind effectief te kunnen inschrijven in MOZA-IK, dien je op het moment van inschrijving een voorlopig of definitief verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (M-verslag) te kunnen voorleggen. Dit verslag wordt opgemaakt door het CLB. Als je niet beschikt over dit document, vervalt de toegewezen plaats.

Hoe wordt je kind aan de school toegewezen?

Binnen de gemeente Opwijk geldt volgende ordening:

Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel:

AanmeldenInschrijven aangemelde leerlingen
van 10 januari tot en met 23 januari 2022 van 31 januari tot en met 20 februari 2022

Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang.

Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

Het aanmeldingsformulier kan je terugvinden op www.opwijk.be/aanmelden-moza-ik-periode1. Opgelet: dit aanmeldingsformulier is enkel beschikbaar tijdens de voorziene aanmeldingsperiode. 

Alle andere kinderen:

AanmeldenInschrijven aangemelde leerlingen
van 1 maart tot en met 31 maart 2022 van 26 april tot en met 20 mei 2022

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats!

Zijn er meer aangemelde kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking?

Dan volgt er een ordening op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind.  Bij een gelijke afstand tussen de school en het domicilieadres voor 2 of meerdere kinderen wordt de keuze bij toeval bepaald door een lotingssysteem.

Het aanmeldingsformulier kan je terugvinden op www.opwijk.be/aanmelden-moza-ik-periode2. Opgelet: dit aanmeldingsformulier is enkel beschikbaar tijdens de voorziene aanmeldingsperiode. 

Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs  MOZA-IK.

Contacteer ons