Gezocht: enthousiaste uitbater voor cafetaria Sporthal Heiveld

9
mei
2023

Hernieuwing concessie

  • Omdat het huidige concessiecontract met de uitbater van de cafetaria van de gemeentelijke sporthal ten einde loopt, gaat het lokaal bestuur over tot hernieuwing van de uitbating.
  • De cafetaria bevindt zich in Sporthal Heiveld (Heiveld 65) en beschikt ook over een vergaderzaaltje en buitenterras.
  • Het contract wordt aangegaan voor 5 jaar en is 4 maal verlengbaar met 1 jaar. Het is de bedoeling dat de nieuwe uitbater start op vrijdag 1 september 2023.

Kandidatuur

  • Kandidaturen indienen kan tot uiterlijk vrijdag 16 juni 2023 om 12 uur.
  • De indiening van het dossier gebeurt onder gesloten omslag aan het onthaal van het gemeentehuis GAC I (Marktstraat 55, 1745 Opwijk), dit ter attentie van het college van burgemeester en schepenen met vermelding ‘kandidatuur concessie cafetaria Sporthal Heiveld’.

Meer informatie en/of plaatsbezoek:

Download

Contacteer ons