Digitaal inschrijvingssysteem voor kleuter- en lagere scholen

Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuter- en lagere scholen van Opwijk (met uitzondering van het buitengewoon basisonderwijs) gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. Aandacht: deze centrale inschrijvingsprocedure is enkel van toepassing bij nieuwe  inschrijvingen.

Het nieuwe inschrijvingssysteem is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering om kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos te maken. We vinden het zeer belangrijk om iedereen dezelfde kansen te geven om zijn/haar kind in te schrijven in een school naar keuze.

Het inschrijvingssysteem is van toepassing vanaf het schooljaar 2020-2021. De procedure en de te volgen stappen worden uitgelegd in een handige brochure.

Belangrijk om doen: eerst wordt het kind aangemeld, daarna schrijft men het in. Aanmelden gebeurt door tijdens de voorziene tijdsspanne via https://opwijk.aanmelden.in voor je kind één of meerdere scholen van voorkeur aan te duiden. Het  is aangeraden om meerdere scholen van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen. Deze link is enkel toegankelijk tijdens de aanmeldingsperiode.

Na de aanmeldingsperiode krijg je een aanmeldingsdocument met de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven. Als ouder maak je dan zelf een afspraak met deze school om je kind in te schrijven. De inschrijving van het kind is pas definitief van zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de school zelf.

Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de kleuter- en basisscholen: GBS De Boot Opwijk - De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk - ’t Luikertje Nijverseel - De Lettertuin Droeshout - De Knipoog Mazenzele.  


Contactinformatie