Organisatie en aanvraag van een evenement in tijden van corona

Momenteel zijn evenementen opgeschort.

In opdracht van de gouverneur moet elke burger en elke vereniging elke activiteit (afhaaleetfestijn, verkoop, solidariteitsactie, wandeling, fietstocht… ) melden aan het evenementenloket.

Wat is er niet meer toegelaten?

Elke vorm van georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar is verboden. Jonger dan 12 wordt geadviseerd dit buiten te laten plaatsvinden.

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Leveringen aan huis (Occasionele verkoop van goederen door verenigingen - Afhaaleetfestijnen) zie vallen niet onder dit verbod.

Wandelingen, zoektochten, …

Er worden heel wat leuke wandel- en fietsinitiatieven georganiseerd door onze verenigingen.  

Wanneer een tocht over meerdere dagen georganiseerd wordt, kunnen liefhebbers gespreid in tijd deelnemen.

Je kan dus coronaproof  wandelen met jouw gezinsbubbel of nauw contact!

Ook deze wandelingen kunnen enkel plaatsvinden na aanvraag bij het evenementenloket – voor bewegwijzering dien je toestemming te hebben van de burgemeester.

Dit geldt eveneens voor alle initiatieven met vuur, die niet in huiselijk verband zijn.

Occasionele verkoop van goederen door verenigingen - Afhaaleetfestijnen

Samenkomen met leden van een vereniging om gezamenlijk eten te bereiden, wordt beschouwd als een “activiteit” en wordt niet meer toegelaten.

Een vereniging kan wel nog maaltijden verkopen op voorwaarde dat die bereid en verpakt worden door een professionele cateraar die strikt gereguleerd werkt.

Er mag aan huis geleverd worden door leden van de vereniging, maar het moet gaan om op voorhand bestelde producten, en niet om huis-aan-huis verkopen.

Uiteraard moeten hierbij ook de regels rond afstand, dragen van een mondmasker en hygiëne worden gevolgd.

Een afhaalpunt wordt bij voorkeur in de winkel van de cateraar georganiseerd.

Een apart afhaalpunt dat door enkele (nooit meer dan vier!) leden van de vereniging worden bemand kan ook, maar moet georganiseerd of goedgekeurd door de lokale overheid verlopen en bijgevolg strikt voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Het is aan te raden dit zoveel als mogelijk in de buitenlucht (of open tent/afdak) te organiseren, zoals dit nu ook geldt voor het afhalen van bestelde goederen aan winkels die gesloten zijn.

Elke occasionele verkoop of afhaalfestijn dient aangevraagd te worden aan het evenementenloket.

Wanneer moet de Covid Event Risk Model (CERM-matrix) gebruikt worden?

Sinds 1 juli 2020 is het gebruik van deze toepassing verplicht voor evenementen op het openbaar domein en aanbevolen evenementen op private locaties.  Het is verplicht om de uitkomst van deze matrix bij de aanvraag van het evenement te voegen.

OPGELET! De CERM-matrix is al zeker tot 1 maart 2021 niet meer van toepassing. Momenteel is er nog geen vooruitzicht voor het opnieuw opstarten van evenementen.

Toelating evenementen

Elk evenement:

  • dat plaatsvindt op het openbaar domein;
  • dat plaatsvindt op privéterrein én publiek toegankelijk is voor minstens 200 personen;
  • waarbij vergunningen zijn vereist (= geluidsafwijking, schenken van sterke dranken,...);

moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Download hier het overzicht van de voorwaarden voor evenementen in juli en augustus 2020.

Heb je de veiligheid van je evenement gescand? Vul dan beide aanvraagformulieren in:

Ingevulde aanvraagdocumenten mail je samen met de pdf van de CERM (online scan) naar evenementenloket@opwijk.be.

Let op: via dit systeem vraag je enkel de toelating. Je reserveert geen zaal of materiaal. Bezoek hiervoor de reservatiewebsite.

Evenementen met elektronisch versterkte muziek

Organiseer je een evenement met elektronisch versterkte muziek, dan ben je verplicht een aanvraagformulier elektronisch versterkte muziek in te dienen. Je vermeldt de aard van de muziekactiviteit (fuif, optreden, bal,...) en het maximaal geluidsvolume.

Vragen over de geluidsnormen en de huur van een geluidsmeetkit? Contacteer onze collega’s van de milieudienst.

Aankondiging evenementen

Als erkende Opwijkse vereniging kan je je evenement aankondigen met affiches op de gemeentelijke aanplakzuilen en -borden of door gebruik te maken van de borden op de staketsels aan de invalswegen.

Mail je aanvraagformulier tijdelijke publiciteit naar evenementenloket@opwijk.be. Bekijk hier het reglement tijdelijke publiciteit.

Dossier veiligheid / risicofactoren

Voor bepaalde aanvragen is er een uitgebreider veiligheidsdossier nodig of een bijzonder nood- en interventieplan nodig. Dit wordt samen met de hulpdiensten uitgewerkt.

Bezorg ons steeds een duidelijke plattegrond met:

  • Indeling site (nooduitgangen, parking, inkom, opstelling tent,..)

  • Gasflessen

    • Opgelet! Gasflessen zijn NIET toegestaan IN onze gemeentelijke gebouwen.

  • Elektrische verwarmingstoestellen en/of verdeelkasten

  • Stroomgeneratoren met bijhorende reservebrandstof

  • Open vuur

Vermeld ook andere risicofactoren. De brandweer geeft advies en bepaalt hoeveel brandblusapparaten er nodig zijn. Deze worden gratis ter beschikking gesteld.

Opgelet: Geen kampvuur, vuurwerk of wensballonnen oplaten op eigen initiatief! Dit kan enkel na overleg met de brandweer en na schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.