Subsidies - Reglementen - Ondersteuning

De jeugddienst ondersteunt de lokale jeugd en jeugdverenigingen op allerlei manieren.

Voor de jeugdverenigingen hebben we subsidies voor het organiseren van projecten en fuiven, het verbeteren en brandveilig maken van lokalen, werkingssubsidies,.. Maar we organiseren ook het vervoer van tenten van de uitleendienst naar de lokalen.

Het jeugdhuis ondersteunen we met werkingssubsidies.

Ook stimuleren we de vorming van jongeren in animatorcursussen. Wij streven namelijk naar een zo hoog mogelijke kwaliteit bij het begeleiden van kinderen en jongeren.

Verder kan je tijdens de zomermaanden een aanvraag doen om je straat in te richten als speelstraat.

Alle verschillende reglementen en aanvraagformulieren vinden jullie bij de documenten op deze pagina.

 


Contactinformatie