TOEGESTANE VERPLAATSINGEN EN TWEEDE VERBLIJVEN

22
mei
2020

De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten.

Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk verplaatsingen zoals:

1. Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer en de verplaatsingen van vrijwilligers in het kader van hun activiteiten voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

2. Noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, boodschappen, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, opladen van budgetmeter, rijlessen, enz.).

3. Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze als volgt uitgeoefend worden:

  • alleen.
  • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven.
  • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen wordt er tolerantie aan de dag gelegd. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Omwille van dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven.

Toeristische activiteiten of uitstappen zijn niet toegelaten.  

4. Bezoek aan één enkel ander huishouden zijn toegestaan binnen de beperkingen die gelden onder “sociale contacten” (sociale bubbel).  

5. Bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden.

6. De verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband.

7. De verplaatsing van en naar je tweede verblijf.

TWEEDE VERBLIJVEN

Mag ik naar mijn tweede verblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust?

Ja dit is toegestaan in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.

Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

  • Een huis of een appartement.
  • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.

Wie mag zich begeven naar een tweede verblijf?

De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen.

Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen.

 


Contactinformatie