Verkeershinder n.a.v. jaarmarkt

22
jun
2022

Algemeen

Dinsdag  28 juni 2022 vindt de grote jaarmarkt plaats in het centrum van Opwijk.

De inrichting van de jaarmarkt in combinatie met het kermisgebeuren zorgt voor de nodige verkeershinder in en rond de centrumstraten.

Vanaf 6 uur

  • Verboden voor alle verkeer: Singel – Heiveld – Schoolstraat – Processiestraat - gedeelte Kloosterstraat (tussen Belfiusbank en Pastorie) - Marktstraat. Er geldt tevens een parkeerverbod in deze straten.
  • Kloosterstraat: enkel plaatselijk verkeer toegestaan (Kloosterstraat doodlopend vanaf kruispunt met Karenveldstraat).
  • De parking van het Hof ten Hemelrijk wordt deels verkeersvrij gemaakt.

Vanaf 15 uur

  • Openstelling voor alle verkeer: Heiveld - Marktstraat (gedeelte Heiveld tot aan Processiestraat) - Processiestraat.

Doorgaand verkeer

  • Op dinsdag 28 juni 2022 is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanuit de Kloosterstraat via de Kattestraat naar de Gasthuisstraat.
  • Tijdelijk tweerichtingsverkeer vanaf kruispunt Gasthuisstraat-Marktstraat tot kruispunt Gasthuisstraat-Nanovestraat.
  • Schoolstraat: tijdelijk tweerichtingsverkeer vanaf rondpunt Heiveld tot Schoolstraat nr. 40 met vermelding "uitgezonderd plaatselijk verkeer".   
  • Marktstraat: stuk tussen Processiestraat en Fabriekstraat verboden voor alle verkeer tot het einde van het muziekoptreden (1 uur) ter hoogte van café De Plets.

Aangepaste regeling De Lijn

Bus 23:

Bussen 41 en 44:

Politieverordening

De politieverordening vind je hier.

Contacteer ons