Buitenschoolse opvang: wijzigingen

1
feb
2021

Om de verspreiding van het virus en mogelijke varianten te vermijden of te vertragen, moeten we het aantal wisselende contacten bij kinderen zoveel mogelijk beperken.

Het federaal overlegcomité keurde daarom op donderdag 28 januari 2021 nieuwe maatregelen voor buitenschoolse activiteiten goed. 3WPlus Kinderopvang volgt het draaiboek voor buitenschoolse opvang van Kind en Gezin. Hierin werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd.

Maatregelen

Volgende maatregelen gelden vanaf dinsdag 2 februari 2021 en blijven van kracht zolang er geen versoepelingen zijn:

Voor- en naschoolse opvang (uitgezonderd woensdagnamiddag)

Voor de leerlingen van de buitenwijken ’t Luikertje Nijverseel, De Lettertuin Droeshout en De Knipoog Mazenzele blijft de situatie ongewijzigd. De binnenschoolse opvang blijft doorlopen.

De leerlingen van de centrumscholen worden opgevangen in Het Speelhuis (Heiveld 63). De leerlingen van De Leertrommel vormen een bubbel, de leerlingen van GBS De Boot en MOZA-IK vormen samen een andere bubbel. Je kan je kind(eren) brengen en ophalen zoals voorheen.

Voor deze opvangmomenten hoef je niet in te schrijven. Voorlopig zijn er nog geen criteria voor deelname vooropgesteld.

Opvang op woensdagnamiddag

De leerlingen van De Knipoog Mazenzele en De Lettertuin Droeshout worden samen opgevangen in de Vrije Basisschool De Lettertuin Droeshout.

De leerlingen van ’t Luikertje Nijverseel kunnen opvang genieten in Het Speelhuis, waar ze samen met de leerlingen van De Leertrommel een bubbel vormen.

Voor de kinderen van De Knipoog Mazenzele en ’t Luikertje Nijverseel blijft het busvervoer naar de opvang gegarandeerd. Schrijf hiervoor in via i-school.

De leerlingen van GBS De Boot en MOZA-IK vormen samen een andere bubbel en worden eveneens opgevangen in Het Speelhuis.

Om deze opvang op woensdagmiddag mogelijk te maken, kunnen enkel volgende kinderen worden opgevangen:

  • Kinderen waarvan de ouders een job in een essentiële sector uitoefenen. Werkgeversattest van beide ouders is vereist.
  • Kinderen die opgroeien in een gezin met veel spanningen of waar er sprake is van onveiligheid of geweld.

Inschrijven verplicht op woensdagen 3, 10 en 24 februari 2021

Stuur een mail naar speelhuis@3wplus.be ten laatste op dinsdagavond. Voeg beide werkgeverstattesten toe als bijlage.

Hou rekening met enkele basisprincipes voor opvang op woensdagnamiddag:

  • Enkel kinderen die ingeschreven zijn, kunnen deelnemen.
  • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de opvang. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer info