Digitaal aanmeldingssysteem MOZA-IK

28
nov
2023

Je kind inschrijven in de school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Ook het buitengewoon basisonderwijs MOZA-IK maakt gebruik van een digitaal aanmeldingssysteem. 

MOZA-IK

MOZA-IK is een gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs basisaanbod en type 9. Daarnaast biedt de school ook onderwijs aan voor kleuters type 9. In alle afdelingen voorziet men een aangepast aanbod vanuit de specifieke noden van elke leerling. Hierbij staan de talenten en het welbevinden van het kind centraal zodat er in een veilige en stimulerende omgeving maximale groeikansen worden aangeboden.

Om je kind in te schrijven in deze school voor het schooljaar 2024-2025, maak je gebruik van het digitaal aanmeldingssysteem. Aan de hand van deze centrale aanmeldingsprocedure krijg je net als andere ouders dezelfde kans om je kind in te schrijven.

Bekijk alle info (procedure en de te volgen stappen) in deze handige brochure.

Hoe werkt het?

Eerst aanmelden, dan inschrijven

  1. Aanmelden betekent dat je via het formulier je kind aanmeldt voor een plaats in MOZA-IK.
  2. Na de aanmeldingsperiode worden de plaatsen toegekend en ontvang je een bericht. Is er een plaats toegekend aan je kind? Dan krijg je een toewijzingsdocument waarmee je je kind kan inschrijven in de school. Is er geen plaats toegekend? Dan ontvang je een weigeringsdocument met een vermelding van de plaats op de wachtlijst. Bij het vrijkomen van een plaats in de school, wordt de volgorde van de wachtlijst gevolgd.
  3. Met het toewijzingsdocument kan er overgegaan worden tot inschrijving op de school. Als ouder maak je zelf een afspraak met de school om je kind in te schrijven.

Om je kind effectief te kunnen inschrijven in MOZA-IK, moet je op het moment van inschrijving een voorlopig of definitief verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (IAC-verslag) kunnen voorleggen. Dit verslag wordt opgemaakt door het CLB. Als je niet beschikt over dit document, vervalt de toegewezen plaats.

Hoe wordt je kind aan de school toegewezen?

AanmeldenInschrijven aangemelde leerlingen
van 27 februari tot en met 19 maart 2024van 22 april tot en met 15 mei 2024

Het aanmeldingsformulier kan je terugvinden op vrijetijd.opwijk.be/moza-ik-aanmelden. Opgelet: dit formulier is enkel beschikbaar tijdens de aanmeldingsperiode.

Je ontvangt het resultaat van de aanmelding op dinsdag 16 april 2024.

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats!

Zijn er meer aangemelde kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking? Dan worden volgende ordeningscriteria gehanteerd:

  1. Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel: deze kinderen hebben wettelijk voorrang.
    Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
  2. Afstand: dan volgt er een ordening op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind.
  3. Toeval: bij een gelijke afstand tussen de school en het domicilieadres voor twee of meerdere kinderen wordt de keuze bij toeval bepaald door een lotingssysteem.

Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon lager onderwijs MOZA-IK.

Contacteer ons