Jeugdraad

De jeugdraad komt op voor de belangen van de kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven binnen de gemeente. Dit doet de jeugdraad door advies te geven aan het gemeentebestuur over alles wat met de jeugd te maken heeft.

Jongeren kunnen er hun mening kwijt over het gemeentelijke jeugdbeleid. Dit kan gaan over de aanleg van een speeltuin, over het fuifbeleid, over de aankoop van spel- en kampmateriaal,…

De jeugdraad neemt ook initiatieven die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Denk maar aan de dag van de jeugdbeweging.

De algemene vergadering van de jeugdraad is openbaar en mag dus door iedereen bijgewoond worden.

Wil je je engageren en deel uitmaken van de jeugdraad? Bekijk zeker het huishoudelijk reglement.

Benieuwd waar en wanneer de volgende jeugdraad plaatsvindt? Bekijk alle data hier!

Logo Jeugddienst - Jeugdraad

Contact jeugdraad

Voorzitter: verkiezingen nieuw bestuur zijn op dit moment lopende

Ondervoorzitter:verkiezingen nieuw bestuur zijn op dit moment lopende

Communicatieverantwoordelijke: verkiezingen nieuw bestuur zijn op dit moment lopende

Penningmeester:verkiezingen nieuw bestuur zijn op dit moment lopende

 

Verslagen

Wil je de werking van de jeugdraad mee opvolgen? Bekijk dan zeker even de verslagen/documenten.

 

Interesse? Nog vragen? Neem zeker eens contact op met de voorzitter van de jeugdraad of met de jeugddienst.


Contactinformatie