Kostenbewust Onderwijs

Bedankt Opwijkse scholen!groepsfoto van al de scholen met het ondertekend charter

Dankzij jullie inzet is ‘Kostenbewust Onderwijs’ in Opwijk een feit!

Alle Opwijkse scholen, de sociale dienst van het OCMW en de vzw SOS Schulden Op School zaten de laatste drie schooljaren regelmatig samen om kennis en ervaringen te delen en om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Dit met als gemeenchappelijk doel de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede.

Wat betekent een Kostenbewust Onderwijs?

Elke school wordt geconfronteerd met kwetsbare leerlingen en met onbetaalde schoolfacturen. Problemen met schoolkosten kan helaas uitsluiting teweeg brengen en dat hopen we samen tegen te gaan. Wij zetten in op verschillende werkvelden rond (kans)armoede. Wij besteden aandacht aan het sensibiliseren van het hele schoolteam. Wij nemen de nodige initiatieven om onbetaalde schoolrekeningen te voorkomen en op te volgen. Zo willen we een stap dichter komen bij gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.

Waarom een charter?

Elke school werkt op een andere manier, is anders samengesteld en legt bijgevolg andere accenten. Door een gezamenlijke visie en doelstellingen op te maken geven we een duidelijke richting aan waar we met de Opwijkse scholen naar willen streven.


Dit charter werd ondertekend op donderdag 13 december 2018 door alle scholen, het gemeentebestuur en de vzw SOS Schulden Op School.

Contactinformatie