Beoordelingsprocedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang

Om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren die voor iedereen toegankelijk is, maakt de Vlaamse regering regelmatig bijkomende middelen vrij. Soms gaan deze middelen naar nieuwe plaatsen voor kinderopvang, soms naar een omzetting van bestaande plaatsen naar een hoger subsidieniveau. Wanneer de Vlaamse Regering hiervoor geld vrijmaakt, lanceert Agentschap Opgroeien een oproep.

Beoordelingsprocedure

(Toekomstige) Organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen. Agentschap Opgroeien vraagt bij een uitbreidingsronde ook aan het lokaal bestuur om een gemotiveerd advies te formuleren met een score per aanvraag binnen de gemeente. Hiervoor hanteert het bestuur verschillende beoordelingscriteria.

Download de beoordelingsprocedure bij uitbreidingsrondes kinderopvang.

Contactinformatie