Sportverzekering Sport Vlaanderen

Organiseer je als socio-culturele vereniging of jeugdvereniging een sportactiviteit, dan kan je een gratis sportverzekering aanvragen.

Sportclubs komen niet in aanmerking. Enkel nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) in aanmerking.

Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen. De polis bevat algemene voorwaarden en een bijvoegsel met speciale voorwaarden.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

  • socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen
  • sportclubs komen niet in aanmerking, tenzij nieuwe sportclubs tijdens de opstartfase (de eerste drie maanden)
  • Initiatieven genomen door gemeentelijke diensten, adviesraden of in samenwerking hiermee komen ook niet in aanmerking voor een sportverzekering.

De goedkeuring van de aanvragen voor een sportverzekering wordt verleend door de Sport-Vlaanderen promotiedienst van de provincie waar de vereniging haar zetel heeft.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven van socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een sportverzekering als:

  • genoemde verenigingen feitelijke verenigingen of vzw’s zijn
  • ze eenmalig zijn
  • het deelnamegeld democratisch is
  • er geen geldprijzen worden uitgereikt
  • er naast het deelnamegeld geen aparte bijdrage voor de verzekering wordt gevraagd.

De sportdienst behandelt enkel de sportactiviteiten die op het grondgebied van Opwijk plaatsvinden. Voor sportactiviteiten die plaatsvinden buiten het grondgebied van Opwijk, neemt de vereniging contact op met de gemeente waar de sportactiviteit plaatsvindt.

Procedure

Je vraagt de sportverzekering minimum 3 weken voor aanvang van de activiteit aan bij de gemeentelijke sportdienst. Bezorg hiervoor het aanvraagformulier sportdienst ingevuld terug via mail aan de sportdienst: sportdienst@opwijk.be.

De gemeentelijke sportdienst stuurt de aanvraag nadien door naar Sport Vlaanderen-promotiedienst.

Is de aanvraag door de provinciale Sport Vlaanderen-promotiedienst goedgekeurd, dan vermeld je dat in de communicatie rond het initiatief en op de gebruikte promotiematerialen. Het logo hiervoor kan je downloaden via de website Sport Vlaanderen.

Onmiddellijk na afloop van het initiatief vult de organisator het juist aantal deelnemers in op het formulier en mailt dit door naar Sport Vlaanderen - promotiedienst.

Sport Vlaanderen heeft het recht om bepaalde initiatieven al dan niet te aanvaarden. Het advies van Sport Vlaanderen is bindend.

Bedrag

Gratis verzekering.

Regelgeving

Contactinformatie