Tussenkomst huurprijs sportinfrastructuur

Erkende sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst bij het huren van sportinfrastructuur. Deze huurtussenkomst van de gemeente heeft enkel betrekking op de meerkost voor het huren van de sporthal van het Vrij Katholiek secundair Onderwijs (V.K.O.), ten opzichte van de huurprijs van sporthal Heiveld te Opwijk.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke huurtussenkomst mag er geen sportinfrastructuur vrij zijn in Sporthal Heiveld Opwijk.

Download het aanvraagformulier voor deze tussenkomst en het subsidiereglement:

Er kan één aanvraagformulier tot huurtussenkomst ingediend worden per sportseizoen. De aanvraag moet ten laatste op 31 augustus op de sportdienst zijn ingediend voor het jaar waar de subsidie in de begroting is voorzien.

Meer info: contacteer de sportdienst.

Contactinformatie