Contact

Hulp nodig? Geen computer ter beschikking?

Je kan terecht bij:

  • Alle kleuter- en lagere scholen uit Opwijk
  • Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: Marktstraat 55 – T 052 36 51 60 – E jeugddienst@opwijk.be
  • Sociaal Huis De Wegwijzer: Marktstraat 55 – T 0800 113 41 – E sociaalteam@opwijk.be
  • Bibliotheek – Kloosterstraat 7: Hier kan je enkel de computer gebruiken.

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Dan kan je binnen de voorziene termijn contact opnemen met Franky Saerens, de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Deze is voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de ombudsdienst.

Deze klacht dient binnen 15 dagen na vaststelling van de betwiste feiten ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze klacht dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Marktstraat 55. E jeugddienst@opwijk.be

Contactinformatie