Hinder bij wegenwerken & evenementen

10
mei
2020

Wegenwerken Stationsstraat

Het fietspad in de Stationsstraat wordt - tussen het rondpunt en het stationsplein - heraangelegd. Na plaatselijke controle bleken de reeds uitgevoerde werken niet afdoende voor de nieuwe, beoogde herstellingsmethode.

Bijkomende freeswerken werden uitgevoerd op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. De volledige, gefreesde oppervlakte wordt met slem uitgevuld op woensdag 13 mei. Het aanbrengen van het definitieve fietspad en bijkomende wegmarkeringen staan gepland tijdens de week van 18 mei.

Tussen de slem- en schilderwerken wordt een week ‘rust’ ingecalculeerd omdat vermits de desbetreffende uitvlakking moet stabiliseren. De meest efficiënte wijze hiertoe is het veelvuldig inrijden van deze laag.

Tijdens de frees- en slemwerken geldt een parkeerverbod over de volledige lengte van het fietspad.

Uitvoeren van bestrijkingswerken- aanbrengen slemlaag in diverse straten: Lepelstraat, Hamelseweg, Guldenboomstraat, Groenstraat, Steenweg op Merchtem (gedeelte), Gasthuisstraat, Broekstraat (gedeelte), Neerveldstraat (gedeelte), Poelstraat, Rodeveld en Het Luik.

Vanaf woensdag 13 mei starten de voorbereidende werken, nl. het uitvlakken van de lokale oneffenheden met grove slem en waar nodig het nivelleren van de riooldeksels.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt in de daarop volgende dagen een bestrijkings- en slemlaag aangebracht over de totale oppervlakte van de straat. Tijdens deze werken is de straat enige tijd afgesloten.

Planning (onder voorbehoud)

 • Plaatselijke herstellingen op woensdag 13 mei 2020 in:
  • Stationstraat (fietspad)
  • Poelstraat
  • Groenstraat (kant Karenveldstraat)
  • Lepelstraat
  • Hamelseweg
  • Guldenboomstraat
 • Bestrijkingswerken op donderdag 14 mei 2020 in:
  • Gasthuisstraat
  • Stwg op Merchtem
  • Broekstraat Poelstraat
  • ’t Luik
  • Rodeveld
  • Neerveldstraat
  • Groenstraat
  • Lepelstraat
  • Hamelseweg
  • Guldenboomstraat
 • Slemwerken op vrijdag 15 mei 2020 in:
  • Gasthuisstraat
  • Stwg op Merchtem
  • Broekstraat
  • ’t Luik
  • Lepelstraat
  • Hamelseweg
  • Guldenboomstraat
 • Slemwerken op maandag 18 mei 2020 in:
  • Poelstraat
  • Rodeveld
  • Neerveldstraat
  • Groenstraat

De werken starten om 7 uur en eindigen rond 19 uur. Bij regen of koud weer worden de werken telkens naar de volgende werkdag verschoven.

Tijdens de werken wordt de straat afgesloten en is parkeren niet toegestaan. De nodige signalisatie wordt aangebracht. Aan de bewoners wordt gevraagd hun wagen buiten deze straten te parkeren. Op de slem en bestrijking mag niet gereden worden tijdens de werken.

Meer info: Dienst Infrastructuur - Marktstraat 55 - T 0473 94 47 08 (controleur der werken) - E dienstinfrastructuur@opwijk.be

 

Wens je de berichten over hinder bij wegenwerken en evenementen wekelijks ontvangen in je mailbox? Registreer je dan op BE-alert via deze link. Bekijk hier meer info over BE-alert.