Informatie

Voor wie?

  • Alle kinderen met geboortejaar 2022 (ook kinderen die pas in september 2025 voor het eerst naar school kunnen gaan).
  • Oudere kinderen die nog niet ingeschreven zijn in een school.
  • Kinderen die veranderen van kleuter- of lagere school.

Schoolkeuze

Voor het eerst naar school, een spannende stap voor je kind en voor jou als ouder! Het kiezen van een school is een belangrijke beslissing die je met de nodige zorg neemt. Ga hier zeker niet te licht over en neem de tijd om je voldoende te informeren.

Je kan steeds de school contacteren voor een rondleiding. Zo leer je de werking kennen en kan je al je vragen persoonlijk stellen. Ook op hun website vind je heel wat informatie.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

  1. Aanmelden betekent dat je via deze website een of meerdere scholen van voorkeur voor je kind kiest. 
  2. Na de aanmeldingsperiode krijg je een aanmeldingsdocument met de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.
  3. Er kan overgegaan worden tot inschrijving op school. Als ouder maak je zelf een afspraak met deze school om je kind in te schrijven.

De inschrijving van je kind is pas definitief van zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving van de school.

Hoe wordt je kind aan de school toegewezen?

AanmeldenInschrijven aangemelde leerlingen
van 27 februari tot en met 19 maart 2024van 22 april tot en met 13 mei 2024

Je ontvangt het resultaat van de aanmelding op vrijdag 12 april 2024.

Tijdens deze aanmeldingsperiode is het aangeraden om meerdere scholen van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen. Duid de scholen van jouw keuze aan en rangschik ze volgens voorkeur. Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wilt sturen op de 1ste plaats. Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, en nadien de school van je 3de voorkeur, enzovoort. Je kan zelf bepalen hoeveel scholen van voorkeur je wenst aan te duiden. Laat je enkel leiden door je persoonlijk gevoel!

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan ontvangen alle kinderen een plaats!

Zijn er meer aangemelde kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking? Dan worden volgende ordeningscriteria gehanteerd:

  1. Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel: deze kinderen hebben wettelijk voorrang. Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.
  2. Afstand: dan volgt er een ordening op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind.
  3. Toeval: bij een gelijke afstand tussen de school en het domicilieadres voor twee of meerdere kinderen wordt de keuze bij toeval bepaald door een ingebouwd lotingssysteem.

Contactinformatie