Wekelijkse vrijdagmarkt

Elke vrijdag, tussen 8 en 13 uur, stellen de standhouders zich op in de Marktstraat, Kerkstraat en Singel.

Interesse in een standplaats?

Dien je aanvraag schriftelijk in ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Ringlaan 20, 1745 Opwijk.

Contactinformatie